http://bailang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ต้นเหลียง

สถิติ

เปิดเว็บ27/06/2011
อัพเดท26/03/2020
ผู้เข้าชม624,399
เปิดเพจ926,808

ข้อมูลต้นเหลียง

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคลอโรฟิลล์ด้วยเอทานอลจากผักเหมียง

พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้

ข้อมูลของหนังสือผักเหลียง

ผักเหลียงชุมพร

ราชินีแห่งผักพื้นบ้านภาคใต้

ปลูกต้นไม้ ๘๔ ชนิด เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลูกผักเหมียงในสวนยาง รายได้ง่าย ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมและเงินหมุนเวียน

การปลูกผักเหลียง

การศึกษาทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของผักเหมียง

ปลูกผักเหลียงเป็นพืชแซมสะตอ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางที่ 1 ชมธรรมชาติรอบๆป่าวัดสวนวางระยะทาง 500 - 600 เมตร

การปลูก”ผักเหมียง(เหลียง)”ร่วมกับต้นยางพารา

ปลูกผักเหมียงแซมยาง เสริมรายได้

ต้นไม้พื้นบ้านทางใต้ ที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และน่าจะปลูกได้ทุกที่

การปลูกผักเหลียงในสวนยาง

ปลูกผักเหลียงในภาคเหนือ

Cara mencegah penuaan dini atasi pakai daun MELINJO !!

ผักปลอดสารพิษ

ผักพื้นบ้าน

iGetWeb.com
AdsOne.com

ปลูกต้นไม้ ๘๔ ชนิด เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลูกต้นไม้ ๘๔ ชนิด เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปลูกต้นไม้ ๘๔ ชนิด เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

เมื่อเช้าวันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอปะทิว ได้รับเกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา...ที่ชุมพร” และการจัดหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ๑ ไร่ ๑ แสน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานโครงการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา โดยจัดทำเป็นสวนสุมรุม ปลูกพืชไม้ ๘๔ ชนิด ๗ ชั้น จำนวน ๑๐ ไร่ โดยมี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร นักเรียน เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน

ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดแผนดำเนินงานโครงการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา โดยจัดทำเป็นสวนสุมรุม ปลูกพืชไม้ ๘๔ ชนิด ๗ ชั้น ประกอบด้วย ๑) พืชสูง เช่น ต้นหมาก มะพร้าว ๒) พืชร่มเงา เช่น ไม้ผล ๓) พืชชั้นล่าง เช่น ผักพื้นเมือง อาทิ ผักเหลียง ผักหวาน ชะอม ๔) พืชหน้าดิน ได้แก่ ผักแว่น ๕) พืชหัว ได้แก่ มันชนิดต่างๆ หรือกลอย ๖) พืชเถาเลื้อย เช่นตำลึง และ ๗) พืชน้ำ เช่น ผักกูด ผักกระเฉด จำนวน ๑๐ ไร่ ในวันนี้ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รวมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร ปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา และปลูกพืช ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน การทำสวนยางพาราแบบ

ใหม่ การปลูกพืชร่วม เพื่อเพิ่มรายได้ การทำสวนปาล์มน้ำมันแบบใหม่ เช่นการปลูกสละไร้หนาม

กิจกรรมแบ่งเป็นสองที่ ในห้องประชุมศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการบรรยาย “วิชาพ่อค้าสู่ชาวนา” และเรียนรู้เชิงประจักษ์ในแปลงต้นแบบ ๑ ไร่ ๑ แสน โดยอาจารย์อดิศร พวงชมพู และมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยจากเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน โดย อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ ซึ่งความรู้ต่างๆ เกษตรกรจะได้นำไปใช้ปรับปรุงเรือกสวนไร่นาของตนเองต่อไป.


----------------------------------------

เสกสรรค์ บัวครื้น /ข่าว

บรรจบ สงัดศรี /ภาพ

ส.ปชส.ชุมพร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม   http://www.rd1677.com/

Tags : ปลูกต้นไม้ ๘๔ ชนิด เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

view

ติดต่อเรา / Contact us

E-mail : Bailang@windows.com

Or http://bailang.igetweb.com

view