http://bailang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ต้นเหลียง

สถิติ

เปิดเว็บ27/06/2011
อัพเดท26/03/2020
ผู้เข้าชม624,372
เปิดเพจ926,779

ข้อมูลต้นเหลียง

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคลอโรฟิลล์ด้วยเอทานอลจากผักเหมียง

พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้

ข้อมูลของหนังสือผักเหลียง

ผักเหลียงชุมพร

ราชินีแห่งผักพื้นบ้านภาคใต้

ปลูกต้นไม้ ๘๔ ชนิด เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลูกผักเหมียงในสวนยาง รายได้ง่าย ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมและเงินหมุนเวียน

การปลูกผักเหลียง

การศึกษาทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของผักเหมียง

ปลูกผักเหลียงเป็นพืชแซมสะตอ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางที่ 1 ชมธรรมชาติรอบๆป่าวัดสวนวางระยะทาง 500 - 600 เมตร

การปลูก”ผักเหมียง(เหลียง)”ร่วมกับต้นยางพารา

ปลูกผักเหมียงแซมยาง เสริมรายได้

ต้นไม้พื้นบ้านทางใต้ ที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และน่าจะปลูกได้ทุกที่

การปลูกผักเหลียงในสวนยาง

ปลูกผักเหลียงในภาคเหนือ

Cara mencegah penuaan dini atasi pakai daun MELINJO !!

ผักปลอดสารพิษ

ผักพื้นบ้าน

iGetWeb.com
AdsOne.com

ผักพื้นบ้านยับยั้งเซลล์มะเร็ง

ผักพื้นบ้านยับยั้งเซลล์มะเร็ง

 

                                                                                                                                                                                                           วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

                                                                                                             ผักพื้นบ้านยับยั้งเซลล์มะเร็ง         

      ในยุคของการแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ด้านรวมทั้งการเปิดรับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากโลกตะวันตก ซึ่งเป็นอาหารที่ทำจากแป้ง น้ำตาล และไขมันเป็นหลัก จึงทำให้เด็กไทยยุคนี้รับประทานผักกันน้อยมาก บางคนรับประทานผักไม่เป็นเลย กระทั่งต้นหอม ผักชี ในก๋วยเตี๋ยวยังตักออก จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้เด็กไทยในปัจจุบันนี้เป็นโรคอ้วนกันมากขึ้น
      ในปัจจุบันสถานการณ์โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก มีแนวโน้มของผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้นมาจากการรับประทานมากถึง 30% จากการสำรวจวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO)       พบว่าหากรับประทานผัก ผลไม้สด อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม หรือครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อ รวมทั้งลดอาหารประเภทไขมันจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้เพราะผักและผลไม้สดนั้นมีแร่ธาตุ วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย ที่สามารถยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและไขมันในหลอดเลือดอุดตันได้
มะเร็ง คือ เซลล์เนื้อร้ายที่เจริญเติบโตผิดปกติแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ดีที่อยู่โดยรอบเมื่อเข้าไปในเส้นเลือดและน้ำเหลืองแล้วก็จะกระจายไปที่อวัยวะต่างๆ ทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นเสียไปถ้าเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สำคัญของร่างกาย เช่น ปอด ตับ สมอง ก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว จากผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่ามะเร็งอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ การได้รับปัจจัยต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารเคมี รังสีต่างๆ ไวรัส และพยาธิบางชนิด และสาเหตุจากปัจจัยภายในร่างกาย เช่น พันธุกรรม สภาวะภูมิคุ้มกันและสภาวะโภชนาการเป็นต้น แต่ในปัจจุบันเชื่อกันว่ามะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับสิ่งที่มีพิษหรือสิ่งก่อมะเร็งจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่ปะปนอยู่ในเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ   
       สาเหตุของการเกิดมะเร็งในร่างกายนั้นไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด  ส่วนอาการของการเกิดมะเร็งในระยะเริ่มแรกอาจมีการแสดงออกมาอย่างชัดเจน โดยสังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นตุ่ม ก้อน หรือแผลที่ผิวหนัง เต้านม ริมฝีปาก กระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้นผิดปกติ เป็นหูด เป็นแผลเรื้อรังไม่ยอมหายและโตขึ้น ตกขาวหรือเลือดออกกระปิดกระปรอยทางช่องคลอด เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังดูได้จากประวัติของครอบครัวถึงแม้ว่าโรคมะเร็งส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคสืบเนื่องมาจากพันธุกรรมโดยตรง แต่มีแนวโน้มเอียงที่จะเกิดกับพี่น้องครอบครัวเดียวกันได้ หรือมีการประกอบอาชีพที่อยู่ใกล้สารกัมมันตภาพรังสี เป็นระยะเวลานานๆ ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว และคนที่สูบบุหรี่มากๆ มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งในปอดสูงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่
       แนวทางการป้องกันและต้านโรคมะเร็ง มีการวิจัยว่าเป็นโรคที่ป้องกันได้และสาเหตุการเกิดโรคเกี่ยวข้องกับอาหารถึงร้อยละ 35 และสามารถลดความเสี่ยงของโรค โดยการเปลี่ยนนิสัยการบริโภคไปในทางที่ดี คือการรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ เน้นพืชผักผลไม้และเมล็ดพืชต่างๆ เช่น  มะขาม ยอ ฟักทอง ขี้เหล็ก ฝรั่ง กระเจี๊ยบแดง เห็ดหลินจือ กะเพรา ขมิ้นอ้อย กระชาย บัวบก  ดีปลี เป็นต้น เพราะในอาหารเหล่านี้จะมีเส้นใยอาหารมากและมีสารแอนติออกซิเดนซ์ ( Antioxidant ) หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อและออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง     
       ในกรณีการดูแลตนเองแบบองค์รวม ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย น่าจะเป็นแนวทางในการใช้กับการป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ ดังคำกล่าวที่ว่า กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้นแล้วจะแก่อย่างสง่า ตายอย่างสงบ จากสถิติผู้ที่เสียชีวิตในปัจจุบัน พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ สูงกว่าในอดีตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่เสียชีวิตจากการชราภาพมีน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตผู้สูงอายุจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรงแทรกซ้อน การเสียชีวิตของผู้สูงอายุในอดีตจึงเสียชีวิตอย่างสงบ เช่น นอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลย จากเหตุและผลสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่คนไทยในอดีตรับประทานแต่สิ่งมีประโยชน์ พืชผักปลอดสารพิษ เพราะเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกไว้รับประทานตามรั้ว รอบๆ บ้าน หรือเก็บจากธรรมชาติที่ขึ้นตามขอบไร่ชายทุ่ง ปลาก็เลี้ยงเองหรือจับจากห้วย หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ และการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วย      
        เมื่อทุกมื้อของเราต้องพึ่งพาอาหารและผักสดจากตลาด ก็ควรเลือกอาหารที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการเพาะปลูกและการผลิต แต่ก็เป็นทางเลือกที่จะยุ่งยากสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ สำคัญที่สุดคือพืชผักทั้งหลายก็ควรนำมาล้างให้สะอาด แช่น้ำเปล่า หรือน้ำด่างทับทิม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดสารเคมีตกค้างไปได้พอสมควรถึงแม้ไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม
อย่าลืมกินผักพื้นบ้านให้มากขึ้น เพราะเป็นที่ยอมรับแล้วว่าผักพื้นบ้านและเครื่องเทศประเภท ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด นั้น เป็นที่ยอมรับว่ามีสารต้านมะเร็งอยู่มาก ที่สำคัญผักพื้นบ้านไม่มีสารฆ่าแมลง ยกเว้นผักบางชนิดที่กลายเป็นผักเศรษฐกิจ เกษตรก็หันมาเร่งการผลิตใช้ปุ๋ยและยา เราก็ต้องระวัง
        ผักพื้นบ้านปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ ที่สำคัญมีโอสถสารมากมาย เรียนรู้การกินการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน เป็นพื้นฐานสู่สุขภาพดีห่างไกลโรคมะเร็งได้.

 

ที่มา http://www.thaipost.net/

 

 

Tags : การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ

view

ติดต่อเรา / Contact us

E-mail : Bailang@windows.com

Or http://bailang.igetweb.com

view